Resultaat met Betekenis voor Mens en Organisatie

De RedderGroep B.V.begeleidt en adviseert organisaties in de profit en non-profitsector (onderwijs, welzijn, overheid, bedrijfsleven) bij de ontwikkeling van hun organisatie en het behalen van de resultaten binnen de (maatschappelijke) opdracht die organisaties zichzelf gesteld hebben.

Berend Redder biedt onder de naam De RedderGroep B.V.,in samenwerking met partners,diensten aan op het gebied van:

De RedderGroep werkt in haar dienstverlening gedisciplineerd en vanuit de visie, de mogelijkheden en de doelen van uw organisatie. We dragen daarbij zorg voor een goede balans tussen sturing en ondersteuning en het bereiken van gewenste resultaten tegen aanvaardbare kosten en inspanningen. Het uitgangspunt is dat de mensen in de organisatie altijd de oplossing zijn.

Berend heeft ervaring opgedaan in de zakelijke dienstverlening, onderwijs, overheid en internationalisering. Sectoren waarin medewerkers in belangrijke mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening. Hij is in genoemde sectoren doorgegroeid naar eindverantwoordelijke directiefuncties in middelgrote organisaties. Hij heeft ervaring als directeur, directeur-bestuurder , toezichthouder, interim-manager, trainer en consultant.

Actuele thema’s, waar aan gewerkt wordt, zijn:

o Bestuur en Management ontwikkeling, fusie en governance
o Efficinte bedrijfsvoering, risicomanagement
o Organisatieontwikkeling, visie en strategie
o Organisatieonderzoek en evaluatie
o Versterken van zwakke scholen, opbrengstgericht werken
o Kwaliteitszorg in organisaties
o ICT toepassingen zoals, intranet, website, LVS-systemen, ELO
o Teamtrainingen en Leiderschapontwikkeling
o Cultuuranalyses en Conflictbemiddeling
o Internationalisering in het onderwijs
o Interim-bestuurder, interim-manager